nhật bản mở cửa hoàn toàn cho du khách

Từ ngày 11-10 Nhật Bản mở cửa hoàn toàn cho du khách

Từ ngày 11-10 Nhật Bản mở cửa hoàn toàn cho du khách

Từ ngày 11/10/2022, Nhật Bản mở cửa hoàn toàn cho du khách quốc tế. Theo đó, du khách Việt Nam có cơ hội tiếp cận du lịch xứ Phù Tang mà không cần nhiều điều kiện như giai đoạn ...