siêu bão noru

Siêu bão Noru 2022: Huế, Hội An bảo vệ trước các di tích

Siêu bão Noru 2022: Huế, Hội An bảo vệ trước các di tích

Huế và Hội An là những địa điểm “đón” siêu bão Noru sớm nhất khi siêu bão này đổ bộ vào nước ta. Trước tình hình nguy cấp đó, cơ quan chính quyền hai nơi này đã ra sức bảo vệ cá...