Giá phòng đã bao gồm bữa sáng chưa?

28/08/2017 Đi Để Đến - Group

Giá phòng đã bao gồm bữa sáng chưa? Tùy theo từng khách sạn khi bạn đặt phòng nghỉ lại qua đêm sẽ có phần ăn sáng bao gồm trong bữa sáng hoặc chưa. Trong quá trình đặt phòng, bạn có thể hỏi kỹ hoặc yêu cầu nêu rõ trong email xác nhận nếu thực hiện đặt phòng khách sạn trực tuyến. Hoặc những website đặt phòng trực tuyến cũng sẽ nêu rõ các điều kiện dịch vụ kèm theo bao gồm cả việc giá phòng đã bao gồm bữa sáng hay chưa, mà bạn có thể tham khảo dễ dàng như dideden.com.

Trước khi đặt phòng khách sạn, bạn nên tìm hiểu kỹ các quy định, chi tiết về điều kiện của khách sạn. Đặc biệt là một số khách sạn dịch vụ miễn phí bữa sáng chỉ đi kèm với một số phòng tùy chọn. Bạn nên đọc kỹ ghi chú về các điều kiện, dịch vụ đi kèm của khách sạn để chắc chắn hơn về những dịch vụ được đi kèm theo phòng của mình.

Qua việc thực hiện đặt phòng khách sạn, bạn đã đồng ý với chính sách, quy định của khách sạn cũng như điều kiện, dịch vụ đi kèm với mỗi phòng và phải hoàn toàn tuân thủ theo đó.